Διαδικτυακό υπουργικό φόρουμ για την ψηφιακή δικαιοσύνη – LegalNews24.gr

Η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δικαιοσύνη και τους καταναλωτές διοργανώνει διαδικτυακό φόρουμ για την ψηφιακή δικαιοσύνη.