นักวิชาการชี้ ทรานซิสเตอร์ช่วยแจ้งข่าวประชาชนยามวิกฤติได้ แต่ควรสร้างการรับรู้เพื่อการเข้าถึงบริการภาครัฐ

สถาบันนิติวัชร์ จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดผลวิจัยเปลี่ยนผ่านสู่ Digital Justice · กราบขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงพ่อโสธร.