Courts | News, Sports, Jobs – Fairmont Sentinel

MARTIN COUNTY DISTRICT COURT Speeding — Faith A. Poppe, 20, of Fairmont; fined $125. Jordan E. Bonifacio, 32, of Trimont; Alejandro Zuluaga, 31, …